Cvičení – Hašeni osobního automobilu

V sobotu 12.1. jsme uspořádali za účasti Vyškovských hasičů výcvik v hašeni automobilu. Auto jsme nechali zapálit, a poté několikrát vyzkoušeli různé  hasící postupy.  V průběhu zásahu jsme používali dýchací přístroje. Vyzkoušeli jsme hašení  vodu  i těžkou pěnou. Po uhašení jsme vyzkoušeli stříhaní pomoci bateriových nůžek.

Pokračovat

Noční výcvik – vyprošťování

Dne 13.11.2018 se uskutečnil 2 hodinový  noční výcvik ve vyprošťování z vozidla. Jednotka si během výcviku vyzkoušela několik situací vyprošťovaní, které mohou nastat u skutečných dopravních nehod, prošli jsme si nové postupy včetně vyprošťovaní za umělého osvětlení  Během výcviku jsme použili všechny nástroje k hydraulické technice. Cvičení se zúčastnilo 10 členů zásahové jednotky.

Pokračovat

Školení první pomoci se ZZS Kyjov

Jako každý rok tak i letos jsme prošli komplexním školením kurzu první pomoci od kolegů ze ZZS Kyjov. Během školení jsme si zopakovali poskytování první pomoci, oživovaní pomocí AED a také používání ochraných prostředků pro vlastní bezpečí. Probrali jsme poskytování pomoci osobám při dopravních nehodách, při požárech a dalších životu ohrožujících stavech. Prošli jsme si práci s vybavením ve vozidle zdravotní záchranné služby a řešili jsme možnosti použití vybavení vozidla při různých událostech.

Pokračovat

Ženy SDH Žarošice prošly kurzem první pomoci

My ženy z SDH Žarošice nerady zahálíme, a tak jsme se 6. 10. 2018 zúčastnily kurzu první pomoci pod vedením našich profesionálních záchranářů Michala a Ondry ze ZZS Kyjov. Nejprve proběhly ukázky formou prezentace a videí o tom, s jakými krizovými situacemi bychom se mohly v běžném životě setkat. Následně jsme byly poučeny, jak postupovat při podávání první pomoci v konkrétních situacích. Vše jsme si prakticky vyzkoušely v dalším bloku tohoto cvičení na připravených figurínách. Seznámily jsme se také s přístrojem AED a vyzkoušely ho v praxi. Tímto bych ráda poděkovala záchranářům z ZZS Kyjov za jejich čas, který si pro nás vyhradili a také děkuji ženám z SDH Žarošice za aktivní účast a zájem podílet se na dobré věci!

Pokračovat

Výcvik – vyprošťování

Dne 4.9.2018 se uskutečnil výcvik ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Jednotka si během výcviku vyzkoušela několik situací, které mohou nastat u skutečných dopravních nehod. Během výcvik jsme použili všechny nástroje k hydraulické technice, které jsme se snažili co nejefektivněji využít. Cvičení se zúčastnilo 12 členů zásahové jednotky.

Výcvik – vyprošťování – Podzim 2017

Dne 4.11.2017 se v odpoledních hodinách uskutečnil výcvik, kterého se společně s JSDH Žarošice zůčastnily také dvě profesionální jednotky PS Kyjov a PS Slavkov. Na začátku výcviku si členové jednotek připomněli možnosti přístupu ke zraněné osobě v havarovaném vozidle za pomocí hydraulické techniky. Následně byly pro jednotky nachystány dvě modelové situace, při kterých jednotky vyprošťovaly zraněné osoby a děti z havarovaných vozidel.

Pokračovat