Hasičský Krojovaný ples 2019

Hasiči Žarošice by rádi poděkovali všem sponzorům a návštěvníkům plesu. Letošní tombola byla velmi bohatá. Dále bychom chtěli poděkovat  našim ženám za přípravu ceny útěchy. A největší poděkovaní je kolektivu z hospody U Jůlku kteří to vše zvládly. Ples zahájila Československá beseda v podaní Laštověnky ze Žarošic a krojovaných z Archlebova, poté až do rána hrála výborná dechová hudba Sobuláci . Před půlnocí byly vylosovaný hlavní ceny tomboly včetně ceny útěchy.
Pokračovat

Zdobení vánočního stromu

V sobotu 24. listopadu jsme vyjeli pro vánoční stromek, který obci daroval pan Brada. Stromek byl vzrostlý, proto jsme využili jeřáb, s jehož pomocí jsme strom přemístili na Dolinu. Večer jsme připravili světelné řetězy tak, aby o týden později mohly děti stromek nazdobit. Po setmění a ozdobení dětmi, které si donesly i vlastni ozdoby byl 2.12  strom slavnostně rozsvícen. Děkujme všem dětem a zvláště mladým hasičům za pěkné ozdoby.

Pokračovat

Ženy SDH Žarošice prošly kurzem první pomoci

My ženy z SDH Žarošice nerady zahálíme, a tak jsme se 6. 10. 2018 zúčastnily kurzu první pomoci pod vedením našich profesionálních záchranářů Michala a Ondry ze ZZS Kyjov. Nejprve proběhly ukázky formou prezentace a videí o tom, s jakými krizovými situacemi bychom se mohly v běžném životě setkat. Následně jsme byly poučeny, jak postupovat při podávání první pomoci v konkrétních situacích. Vše jsme si prakticky vyzkoušely v dalším bloku tohoto cvičení na připravených figurínách. Seznámily jsme se také s přístrojem AED a vyzkoušely ho v praxi. Tímto bych ráda poděkovala záchranářům z ZZS Kyjov za jejich čas, který si pro nás vyhradili a také děkuji ženám z SDH Žarošice za aktivní účast a zájem podílet se na dobré věci!

Pokračovat

Pátek 13.4. Den požární bezpečnosti trochu jinak

V rámci dnešního specifického data byl na požární stanici Lidická HZS JmK ÚO Brno-město  představen nový projekt „HASIČI PRO ŠKOLY“. Projekt vznikl ve spolupráci HZS Zlínského, HZS Ústeckého kraje a celé řady dalších subjektů především ze složek IZS. Jeho hlavním cílem je prostřednictvím interaktivních prezentací, videoukázek a fotografií předat žákům základních škol důležité informace z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. Pro každý ročník budou zpracovány samostatné prezentace vhodné k použití na interaktivních tabulích, kterými jsou již vybaveny téměř všechny základní školy.

Pokračovat