Historie Sboru dobrovolných hasičů Žarošice

1898 - 25. listopadu
  Obecní výbor schválil stanovy pro zřízení sboru dobrovolných hasiču žarošice
  Antonín Malík – starosta
  Jiří Krupička – radní
  Bernard Šťastný – člen výboru
  Ignác Zelený – člen výboru

1899 - 5. února
  Na základě dopisu starosty obce pana Antonína Malíka, došlo na popud C.K okresního hejtmanství v Kyjově
  k založení sboru dobrovolných hasičů. Přílohou zřizovacího dopisu jsou stanovy potvrzené c.k. místodržitelstvím
  a vzorek výkazu, který spolek každoročně má předkládat. Ve zřizovacím dopise dále stojí:
  „Upozorňujete se zvláště, že k veřejnému užívání spolkového kroje podle §25 stanov zamýšleného,
  jakož i ku případnému zavedení trubkových signálů při vykonávání hasičské služby zapotřebí jest zvláštního
  zdejšího povolení, za něž bude u předložení dotyčného papíru a barevného vyobrazení, popřípadě not,
  po ustavení se spolku zažádati.“

1899 - 25. června
  Nákup hasičského nářadí v hodnotě 400 zlatých a nákup hasičského auta za 850 zlatých.
  Antonín Malík předseda spolku
  Method Říčatko jednatel spolku
  František Kovařík velitel
  Seznam členu: Rudolf Malík, Osvald Galla, Josef Sedlář, Augustin Hofírek, František Valenta,
  František Kalla, Arnošt Černý, Josef Galla, Alois Svoboda, Osvald Dvořák, Petr Man, Method Nováček, 
  Arnošt Maša, František Krupička, František Dohnalík, František Koutný, Ján Chocholka, 
  Jakub Chocholka, Ludvík Halíř, Martin Plachý, Antonín Plachý, Osvald Jirka, Josef Brada.

1912 - 11. února
  Valná hromada - 22 činných členů a 18 přispívajících členů

1925 - 10. ledna
  Pořádaní plesu v hostinci U Paráků

1943
  Pořízení motorové hasičské stříkačky

1951
  Namontovaná první siréna na budově Lidového domu


  

																	

Komentáře jsou uzavřeny.