Hlášení o pálení

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Formulář pro hlášení pálení http://paleni.firebrno.cz/

Sběr železného odpadu 26.11.2016 od 8.30 hod

SDH Žarošice oznamuje občanům, že bude v sobotu 26.11.2016 od 8.30 hod. provádět sběr veškerého železného odpadu a autobaterií. Prosíme občany, kteří mají zájem o odklizení železného šrotu, aby kontaktovali Petra Moleše na tel. 775 289 935 nebo se nahlásili na obecním úřadě. Veškerý železný odpad si sami vyneseme z domu, zahrady, půdy, sklepa a odklidíme. Dále nabízíme odvoz a ekologickou likvidaci autovraků. Bude Vám vystaven doklad o likvidaci a veškeré doklady potřebné k odhlášení vozidla z registru. Děkujeme za tuto formu podpory hasičů.

Nejtvrdší hasič přežil. Je z Žarošic

Hodonín – Toughest Firefighter Alive, neboli Nejtvrdší hasič přežije. Pod tímto názvem se skrývá soutěž hasičů. Právě na mezinárodním mistrovství, které se konalo nedávno v maďarském Orosháze, zazářil rodák z Žarošic Petr Moleš. Hodonínský hasič, který se tomuto povolání věnuje už deset let, se totiž stal absolutním vítězem. „Jsem součástí reprezentačního družstva, které trenér skládá podle výsledků časů v Českém poháru. To je u nás nejvyšší hasičská soutěž. Do Maďarska jsme jeli pouze čtyři,“ přiblížil Moleš nominaci do Maďarska, kde se prosadil mezi sto padesáti účastníky z osmi zemí.

Petr Moleš.